Bitcoin is hoop

“Bitcoin Is Generational Wealth” is een korte film die het potentieel van Bitcoin verkent om de tijdspanne van de projecten waarop de mensheid zich focust en daadwerkelijk realiseert te verlengen.

Doorheen de opgetekende geschiedenis herhalen cycli van opkomst en ondergang, zowel van beschavingen zelf als van wat zij voor geld gebruiken, zich keer op keer. We maken nu weer een val mee en het is afschuwelijk om te observeren.

Echter, voor de eerste keer in het bestaan van de mensheid, arriveert iets ongekends – een geld dat oncorrumpeerbaar, onverwoestbaar en onfeilbaar is: “on-val-baar”. Het is geld dat op zijn schouders een beschaving kan dragen die ook on-val-baar zal zijn.

Bitcoin is hoop Lees verder »